Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Wat is BRS?

BRS is de Belgische Raiffeisenstichting.

Microfinancieren. Microverzekeren. Coöperatief bankieren. Aan deze drie peilers ontleent BRS haar daadkracht en eigenheid.

Meer info


Wat is de missie van BRS?

Samen microfinancieren en microverzekeren in het Zuiden. Daar staan wij voor.
BRS helpt om de levenskwaliteit van de armere bevolking in het Zuiden duurzaam te verbeteren via microfinancieren en microverzekeren. Niet alleen met geld, maar vooral met advies en in dialoog met de betrokken partners.

Meer info 


Wat is de betekenis van het BRS-logo?

De drie menselijke figuren vormen het symbool voor een gemeenschap. De mens als zelfstandig en onafhankelijk wezen maar ook de mens die zich sociaal opstelt, die aandacht heeft voor de wereld en voor zijn medemensen. De mens die vooruitziet en aan zijn toekomst bouwt.
Ben je op zoek naar communicatiemateriaal voor de promotie van je actie voor BRS of voor je eigen publicatie?

Meer info 


Wanneer is BRS opgericht?

De Belgische Raiffeisenstichting werd opgericht in 1992. Aanleiding was de viering van het honderdjarige bestaan van de voormalige CERA Bank, een financiële instelling met coöperatieve wortels.
BRS is ontstaan omdat ook in de 21ste eeuw de coöperatieve principes van Friedrich Wilhelm Raiffeisen actueel blijven.

Meer info 


Hoe is BRS bestuurlijk georganiseerd?

BRS heeft een klein professioneel team dat aangestuurd wordt door de Raad van Bestuur. Voor administratie, boekhouding en communicatie, kan BRS rekenen op de ondersteuning door Cera.
Dankzij de inzet en steun van verschillende partners en tal van vrijwilligers (BRS-Leden, Cera4BRS, KBC steunt BRS, BRS-Instituut, KBC4BRS) slaagt zij erin een professionele ondersteuning uit te bouwen voor haar projecten in het Zuiden.

Meer info 


Hoe steunt BRS?

BRS biedt zelf geen microkredieten of microverzekeringen aan, maar helpt microfinancierings- en microverzekeringsprojecten met een coöperatieve spirit in Afrika en Latijns-Amerika. Financiële steun gaat bij ons hand in hand met adviesverlening, vorming en het aanreiken van tools. Allemaal gebaseerd op onze unieke praktijkervaring en up-to-date kennis van (coöperatief) bankieren en verzekeren.

Meer info 


In welke landen is BRS actief?

BRS biedt zelf geen microkredieten of microverzekeringen aan, maar steunt microfinancierings- en microverzekeringsprojecten met een coöperatieve spirit in Afrika en Latijns-Amerika. Een volledig overzicht van alle landen vind je hier.


Waarom heeft KBC een personeelskring ten voordele van BRS? Hoe kan ik aansluiten?

'KBC steunt BRS' bestaat uit enthousiaste KBC-medewerkers die BRS een warm hart toedragen. Een personeelskring binnen KBC dus, waarbij collega's elkaar vinden rond hun gedeelde sympathie voor ons verhaal en wat wij doen. En wat meer is: ze zetten die sympathie ook om in actie!

Meer info


Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het werk van BRS?

Mede dankzij de hulp van heel veel mensen die geloven in wat wij doen, kan BRS duurzame steun bieden aan microfinancierings- en microverzekeringsorganisaties in het Zuiden. Elke euro is dan ook meer dan welkom!

Wil jij BRS steunen?
• Doe een gift
• Neem BRS op in je testament
• Organiseer een activiteit

Meer info


Hoe krijg ik meer informatie over BRS en haar activiteiten?

Wil je op de hoogte blijven van de BRS-activiteiten, sluit je hier gratis aan. Je ontvangt dan automatisch alle BRS-communicatie en uitnodigingen voor onze activiteiten.
Naast onze website is BRS ook aanwezig op Facebook en Youtube.

Meer info


Komt mijn project in aanmerking voor steun van BRS?

BRS beperkt haar steun tot microfinancieringsprojecten en microverzekeringsprojecten in Afrika en Latijns-Amerika waar zij de grootste toegevoegde waarde kan bieden. We verkiezen om projectsteun via internationale ngo’s te organiseren. Ontdek de criteria voor een steunaanvraag.

Meer info