Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Aandelen kopen

Maria

Maak het verschil met een aandeel van BRS Microfinance Coop

Met jouw aandeel investeert BRS Microfinance Coop in microfinancieringsorganisaties in het Zuiden. Zij geven microkredieten aan ondernemende mensen die hiermee een economische activiteit opzetten. Zo creëren zij kansen voor zichzelf en hun familie om een betere toekomst op te bouwen.

 
KBC en Cera zijn trotse partners. Jouw aandeel is een verantwoorde sociale investering die naast een mogelijk dividend ook een fiscaal voordeel oplevert .

Drie goede redenen om aandelen te kopen

1) Je creëert eerlijke kansen voor mensen in het Zuiden

500 euro, dat is het gemiddelde microkrediet waarmee vele ondernemers in het Zuiden een economische activiteit opstarten. 500 euro is ook de prijs van een coöperatief aandeel van BRS Microfinance Coop. Met één aandeel geef jij een ondernemer in het Zuiden de kans om zijn lot in eigen handen te nemen en zo zelf een weg uit armoede te vinden.

2) Het levert jou een direct financieel voordeel op

Als je als particulier investeert in een erkend ontwikkelingsfonds zoals BRS Microfinance Coop, en voldoet aan de in de wet bepaalde voorwaarden, dan kun je een belastingvermindering van 5% krijgen op je investering. Als vennoot kan je een beperkt dividend ontvangen. Dit hangt af van de financiële resultaten van BRS Microfinance Coop.

 
Indien een vennoot coöperatieve dividenden ontvangt op zijn BRS Microfinance Coop-aandelen, dan zal op deze dividenden 30% roerende voorheffing ingehouden worden. De ingehouden roerende voorheffing kan vervolgens via de aangifte in de personenbelasting verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden) tot een bedrag van maximaal 800 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar .

3) Je gelooft in de kracht van samenwerking

Hoe meer mensen zich aansluiten bij BRS Microfinance Coop, hoe groter de impact in het Zuiden. BRS Microfinance Coop staat garant voor een deskundig beheer van jouw geld dankzij een goede samenwerking in België en het Zuiden.

Voor welk bedrag kan ik intekenen?

Je koopt een of meer aandelen met een nominale waarde van 500 euro, met een maximum van 10 aandelen (5000 euro).

Kosten

Je betaalt geen instap- of uitstapkosten.

Rendement van de A-aandelen

De financiële opbrengst op een investering in A-aandelen bestaat uitsluitend uit dividenden op deze aandelen. BRS Microfinance Coop streeft een financieel rendement na, maar ook en vooral een belangrijk sociaal rendement. Dat kan een beperkende invloed hebben op het financiële rendement. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. BRS Microfinance Coop keerde tot en met boekjaar 2016 geen dividend uit. Over boekjaar 2017 bedroeg het dividend 0,5% en over boekjaar 2018 werd een dividend van 0,75% toegekend door de Algemene Vergadering. BRS Microfinance Coop heeft de intentie om ook in de toekomst jaarlijks een bescheiden dividend voor te stellen aan de Algemene Vergadering.

Klachten en toepasselijk recht

In geval van klachten kun je je wenden tot het klachtenmanagement van BRS Microfinance Coop, Muntstraat 1, 3000 Leuven, e-mail: invest.brs@brs.coop of via www.brs.coop > contact. Daarnaast kun je je richten tot de ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

De A-aandelen en de rechten en verplichtingen van BRS Microfinance Coop en van de banken die de loketfunctie vervullen worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken .

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De A-aandelen van BRS Microfinance Coop kunnen enkel worden onderschreven door natuurlijke personen. De aandelen zijn op naam, ze zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. De vennootschap streeft vooral een belangrijk sociaal rendement na, wat een beperkende invloed kan hebben op het financiële rendement. Lees daarom vooraf het Essentiële-Informatiedocument (Eid), de infofiche, het jaarverslag en het investeringsbeleid, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren. BRS Microfinance Coop is o.a. onderhevig aan markt-, concentratie-, debiteuren-, landen-, wisselkoers-, rente- en liquiditeitsrisico’s. Daarnaast kunnen uittredingen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van BRS Microfinance Coop. Je kunt het Essentiële-Informatiedocument (Eid) en de infofiche, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van BRS Microfinance Coop (Muntstraat 1, 3000 Leuven). Je kunt het ook raadplegen op www.brs.coop, of opvragen via invest.brs@brs.coop.

Intekenen op de coöperatieve A-aandelen van BRS Microfinance Coop

Maak het verschil met een aandeel van BRS Microfinance Coop.

Meer informatie

Samen investeren in het Zuiden

Waarom investeert BRS Microfinance Coop in het Zuiden en hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Meer informatie

In welke organisaties investeert BRS Microfinance Coop?

In welke organisaties investeert BRS Microfinance Coop?

Meer informatie

Jouw financiële voordelen

Naast een mogelijk dividend biedt BRS Microfinance Coop ook een  fiscaal voordeel

Meer informatie

Goed om te weten

Investeren is niet zonder risico’s. Hier vind je meer informatie over het investeringsbeleid en de mogelijke risico’s van deze investering.

Meer informatie

Nuttige info

Hier vind je het Essentiële-Informatiedocument (Eid), het jaarverslag, etc.

Meer informatie

Belangrijkste risico's

Lees vooraf de risicofactoren.

Meer informatie