Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Subsidie

BRS VZW beperkt haar steun tot projecten in de sector van microfinanciering en microverzekering in ontwikkelingslanden. Omdat onze expertise net daar een meerwaarde biedt.

Alleen als je project beantwoordt aan alle volgende criteria kan BRS overwegen om steun te geven.

Criteria waaraan je project moet beantwoorden:
  • Gericht zijn op de sector van microfinanciering: sparen, kredietverlening en/of verzekeren
  • Minimaal drie jaar ervaring hebben
  • Operationele zelfstandigheid hebben van minimum 70 %
  • Een coöperatief karakter hebben, met speciale aandacht voor de betrokkenheid van de doelgroep bij het beleid
  • Geografisch beperkt zijn tot ontwikkelingslanden in Afrika of Latijns-Amerika
  • Een beleid hebben dat gericht is op groei naar zelfstandigheid

Voldoet je projectvoorstel aan deze criteria? Stuur ons dan je steunaanvraag samen met een ingevulde factsheet.

De factsheet vind je op Microfact.org.

Onze contactgegevens vind je hier.