Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Investering

BRS Microfinance Coop verstrekt voornamelijk leningen aan microfinancieringsinstellingen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Deze microfinancieringsinstellingen moeten aan onderstaande criteria beantwoorden. De investeringsportefeuille van BRS Microfinance Coop wordt geadviseerd door Incofin Investment Management (Incofin IM). Investeringsaanvragen kunnen ingediend worden via de website van Incofin IM. Investering aanvragen

Investeringscriteria

Microfinancieringsinstellingen en microverzekeraars komen in aanmerking indien:

 • Ze hoofdzakelijk financiële diensten ter beschikking stellen van micro-ondernemers
 • Ze een uitgesproken sociale/maatschappelijke missie hebben met respect voor hun klanten
 • Ze over een voldoende potentieel beschikken

BRS Microfinance Coop beoordeelt onder meer:

 • Ondernemingsstrategie
 • Type en kwaliteit van aangeboden producten
 • Sociale georiënteerdheid van de organisatie
 • Mate waarin de organisatie coöperatief/participatief georganiseerd is
 • Aandeelhouderschap en governance
 • Capaciteiten van het management
 • Economisch-financiële en maatschappelijke performantie

Microfinancieringsinstellingen met volgende kenmerken komen in aanmerking:

 • Actief in Afrika, Latijns-Amerika, Zuid-Azië of Zuidoost-Azië.
 • Een sociaal profiel als organisatie voor wat betreft missie, kredietbeleid en –proces, doelpubliek, relatie tot de klanten, relatie tot het personeel en de lokale gemeenschap
 • Minimum 3 jaar operationele activiteiten
 • Bewezen commerciële haalbaarheid door financiële trends en historiek
 • Actieve portefeuille aan kredieten van minstens 1 miljoen euro
 • Goede kwaliteit van de uitstaande portefeuille aan kredieten
 • Professioneel activa- en passivabeheer, met een gezonde kapitaal-schuldstructuur
 • Ondernemingsstrategie met duidelijke doelgroepen en positionering binnen de markt
 • Een goed onderbouwd businessplan, waarin de financiële haalbaarheid van de strategie wordt aangetoond
 • In staat zijn om periodiek goede kwalitatieve financiële rapporten, sociale performantie indicatoren en cashflowvooruitzichten aan te leveren
 • Onderworpen zijn aan externe audit