Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Onze eigen tools

Eenvoudige en tegelijkertijd unieke werkinstrumenten.
Wij zijn er dan ook bijzonder trots op: onze factsheets.

A fact is a fact, maar wat is een factsheet? 

Voor wie in het duister tast bij het begrip ‘factsheet’ geven we een woordje uitleg.

Een factsheet is een Excel-bestand waarin cijfergegevens over de financiële prestaties van een organisatie worden verzameld en verwerkt.

Op basis van het financiële rapport worden alle mogelijke gegevens ingevoerd. De factsheet berekent daarna de evolutie van de belangrijkste gegevens en presenteert deze in overzichtelijke grafieken.

Zo krijgen microfinancierings- en microverzekeringsinstellingen op een heel eenvoudige manier een overzicht van de belangrijkste financiële gegevens van hun organisatie en de evolutie en samenhang daarvan.

Microfinance factsheet

Deze Excel-tool analyseert de financiële prestaties van een microfinancieringsinstelling.

Op basis van de gegevens van het financiële rapport berekent de factsheet de evolutie van de belangrijkste indicatoren en presenteert de resultaten in overzichtelijke grafieken.

Het document kan gebruikt worden voor rapportering en als basis voor het uitstippelen van het beleid.

Meer info vind je op www.microfact.org.

Factsheet compiler

Hier gaat het niet om één factsheet maar om een gegevensbank die meerdere factsheets bundelt.
Deze tool maakt het mogelijk factsheets te importeren, te bewerken en te groeperen.

De factsheet compiler is vooral praktisch voor grotere organisaties of voor instellingen die verschillende kleinere organisaties overkoepelen.

Zij kunnen in deze factsheet-‘verzamelaar’ de verschillende factsheets van alle organisaties die zij overkoepelen importeren, bewerken en vergelijken.

Meer info vind je op www.microfact.org.

Microinsurance factsheet

Het uitgangspunt van deze Excel-tool is gelijkaardig, de concrete uitwerking verschilt.

De factsheet voor microverzekeringsorganisaties omvat en verwerkt alle mogelijke gegevens van de financiële rapporten van microverzekeraars.

Op basis van deze gegevens berekent de factsheet de tien belangrijkste indicatoren voor de microverzekeringssector.

Meer info vind je op www.microfact.org

Eigen ontwerp

In samenwerking met haar partners ADA en Incofin ontwikkelde BRS deze vooruitstrevende en bijzonder praktische manier om financiële prestaties te meten en weer te geven.
We konden hiervoor rekenen op de kennis en inzet van KBC-deskundigen.

De factsheets zijn bedoeld voor microfinancierings- en microverzekeringsorganisaties.

Ze worden ook gebruikt door partners van die organisaties: financiers, donoren en netwerken.

Wereldwijd doen 450 microfinancierings- en microverzekeringsorganisaties een beroep op onze tools.