Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Disclaimer

Privacyverklaring BRS

BRS staat voor twee organisaties onder één dak: BRS vzw en BRS Microfinance Coop cvba. BRS vzw werkt samen met partners in het Zuiden om de levenskwaliteit van de armere bevolking duurzaam te verbeteren.

BRS vzw geeft steun, niet alleen met geld, maar vooral met advies en met trainingen voor de medewerkers van de lokale microfinancieringsinstellingen (MFI’s). BRS Microfinance Coop cvba is een Ontwikkelingsfonds dat haar vennoten de mogelijkheid biedt om samen te investeren in MFI’s in het Zuiden.

BRS Microfinance Coop cvba is een gezamenlijk initiatief van BRS vzw, Cera cvba en KBC Bank nv. De vennootschap heeft tot doel om te investeren in MFI’s in het Zuiden die op een professionele manier financiële diensten aanbieden aan de armere bevolking.

Door de aard van de dienstverlening aan de leden van BRS vzw / aan de vennoten van BRS Microfinance Coop cvba beschikt BRS vzw / BRS Microfinance Coop cvba over bepaalde persoonlijke gegevens. BRS vzw / BRS Microfinance Coop cvba vindt het belangrijk dat haar dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. BRS vzw / BRS Microfinance Coop cvba is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om deze te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke behoeften van haar leden/vennoten.

BRS vzw / BRS Microfinance Coop cvba informeert haar leden/vennoten daarom graag persoonlijk en op het moment dat het voor hen relevant is. Deze informatie kan onder meer bestaan uit informatie over lopende aandelenuitgiftes van BRS Microfinance Coop cvba, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen, al dan niet op maat van de vennoot, in het kader van de BRS-activiteiten.

Gelet op de onlosmakelijke verwevenheid tussen het Ontwikkelingsfonds BRS Microfinance Coop cvba en Cera cvba worden de persoonsgegevens van de vennoten onderling uitgewisseld. Vermits de gegevens per persoon over beide organisaties heen worden gegroepeerd, is het mogelijk dat u tevens informatie ontvangt over Cera cvba (activiteiten, lopende aandelenuitgiftes, enz.).

In deze privacyverklaring () heeft BRS vzw / BRS Microfinance Coop cvba voor u op een rij gezet hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat. U kunt hierin lezen welke gegevens BRS vzw / BRS Microfinance Coop cvba van u verwerkt en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen.