Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden
18 mei 2020

Succesvolle Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop– Intekenen op A-aandelen tot en met 25 mei 2020

Op woensdag 13 mei vond de Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop plaats, met voorafgaande schriftelijke stemming. Maar liefst 680 vennoten brachten hun stem uit door hun ingevulde stemformulier terug te sturen. Met een deelnamepercentage van bijna 40% is dat  de grootste deelname in het jonge bestaan (3,5 jaar) van onze coöperatie. Met een overweldigende meerderheid (+99%) keurden de aandeelhouders de voorgestelde agendapunten goed.

Omwille van de coronamaatregelen vond de Algemene Vergadering dit keer met voorafgaande schriftelijke stemming plaats. Tijdens de skypevergadering met de gerechtsdeurwaarder, commissaris, stemopnemers en gedelegeerd bestuurder, dankte voorzitter Franky Depickere iedereen voor het vertrouwen in deze bijzondere tijden.

Voorzichtig verder bouwen

De 12 microfinancieringsinstellingen waarin BRS Microfinance Coop investeert, bereiken samen bijna 3 miljoen klanten. Achter deze cijfers zitten mensen zoals de muntboer Kimsuor uit Cambodja wiens verhaal je in het jaarverslag  kunt lezen. De wereldwijde crisis zal ook op deze mensen een impact hebben. BRS stelt alles in het werk om de microfinancieringsinstellingen te ondersteunen om aan de nieuwe noden van hun klanten tegemoet te komen. BRS Microfinance Coop legde daarom een extra buffer aan. De Algemene Vergadering heeft daartoe de goedkeuring gegeven door over boekjaar2019 geen dividend uit te keren en de winst van 2019 volledig te gebruiken om het eigen vermogen te versterken. Ook dit is de kracht van coöperatieve solidariteit.

Samenwerking tussen sociale investeerders

BRS Microfinance Coop volgt haar lopende investeringen in het Zuiden van nabij op. Zij houdt er rekening mee dat in deze coronaperiode meer organisaties in liquiditeitsproblemen kunnen komen door de hogere achterstalligheid van hun klanten.

BRS Microfinance Coop zal als sociale investeerder de microfinancieringsinstellingen (MFI’s) met terugbetalingsproblemen niet direct als wanbetaler beschouwen maar in overleg met haar fondsenadviseur Incofin IM maatregelen nemen die rekening houden met de behoeften en de capaciteit van de MFI’s. Dit komt voornamelijk neer op het herschikken van de terugbetalingstermijnen, flexibiliteit bij de aflossing van kapitaal en/of interesten. BRS staat gelukkig niet alleen met die maatregelen want de voornaamste MFI-investeerders hebben een overeenkomst onderschreven voor een wereldwijde gezamenlijke aanpak. Je kan de details lezen via deze link.

Intekenen op A-aandelen t.e.m. 25 mei 2020.  Uitstel van nieuwe uitgifte in juni

De vierde uitgifte van A-aandelen van BRS Microfinance Coop loopt nog tot en met 25 mei 2020. Iedereen kan tot een maximum van 10 aandelen intekenen op deze aandelen via KBC Touch, KBC Mobile, KBC Live of via de bankkantoren van KBC Groep (zie link). Je betaalt geen instap- of uitstapkosten. De 5% belastingvermindering blijft van toepassing.

In normale omstandigheden zou BRS Microfinance Coop in juni een nieuwe uitgifte lanceren maar dat zal dit jaar niet het geval zijn. BRS Microfinance Coop beschikt immers over voldoende liquide middelen (±  8 miljoen euro) om aan de huidige vraag van de microfinancieringsinstellingen in haar portefeuille te voldoen. In de volgende maanden -en waarschijnlijk de rest van het jaar- zal BRS Microfinance Coop zich vooral concentreren op de bestaande microfinancieringspartners. Nieuwe leningen zullen bij voorkeur aan deze instellingen verstrekt worden. Indien nodig past BRS de looptijden van bestaande leningen aan. BRS houdt de vinger aan de pols en blijft de huidige middelen op een sociale en tegelijk financieel verantwoorde wijze inzetten.