Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden
18 mei 2020

Boerenzonen voor BRS

Niets zo boeiend als een uitwisseling tussen gelijkgestemden! In februari stuurde BRS twee boerenzonen op missie: Johan Blocquiaux, kantoordirecteur Agro bij KBC, en Danny Pieraets van het BRS-Instituut. Allebei met een verleden bij CERA en een achtergrond van coöperatief bankieren. Samen met Vincent Monnart van BRS trokken ze naar UIMCEC in Senegal, een microfinancieringsinstelling die zich richt op – jawel - landbouwers.

100 % coöperatie

Danny: “UIMCEC staat voor ‘Union des Institutions Mutualistes Coopérative d’Epargne et de Crédit’.”

Johan: “Het gaat om een 100 % coöperatieve vennootschap, met een hoofdzetel en vier regionale kassen, elk met hun kantoren en loketten. Heel vergelijkbaar dus met de vroegere CERA-vennootschappen met centrale zetel in Leuven.”

Meer vrouwen meer jongeren

Danny: “Nu wil deze coöperatie haar portefeuille van landbouwkredieten uitbreiden en vooral meer vrouwen en jongeren bereiken. Waarom deze groepen? Om vrouwen de kans te geven om hun gezin te voeden en een inkomen te genereren. Bovendien zijn vrouwen goede terugbetalers.”

Johan: “En door jongeren te betrekken wil UIMCEC ook hen vertrouwd maken met microkredieten.  Zo creëren ze een mentaliteit van zelfredzaamheid die hen vooruit helpt in het leven.”

Danny: “Om dit te realiseren richt UIMCEC een centrum voor landbouwkredieten op. Daarbij willen ze graag ondersteuning van BRS. Onze missie was om uit te zoeken waarmee we hen precies kunnen helpen en om alvast één en ander op te starten.”

Van de riek tot de vork

Johan: “Ons eerste werk was een uitgebreide kennismaking. Met de activiteiten in de hoofdzetel, in kassen en bankkantoren en met medewerkers in uiteenlopende functies. En met de klanten natuurlijk, land- en tuinbouwers actief in de agroketen. ”De la fourche à la la fourchette” - van de riek tot de vork - zo omschrijft UIMCEC haar ambitie op het vlak van landbouwfinanciering.”

Danny: “Eén van die klanten was een uienboerin. Zo fier als een gieter toonde ze ons haar land en het irrigatiesysteem dat ze met haar krediet geïnstalleerd heeft. Dat geeft haar meer opbrengst, een groter inkomen en de kans om te groeien.”

Van Raiffeisen tot KBC

Johan: “Na ons veldbezoek hebben we drie dagen workshops gegeven. Voor de directeurs van de regionale kassen en medewerkers uit verschillende geledingen van de bank. En in het bijzijn van
CEO Ousmane Thiongane. Mijn bijdrage bestond vooral uit het uiteenzetten van onze werking rond landbouwkredieten en hoe we hierin geëvolueerd zijn. Van het verhaal van de Raiffeisenkas en CERA tot waar we nu staan bij KBC.”

Danny: “Vincent en ik richtten ons meer op de projectwerking. Hoe definieer je een project? Hoe zorg je dat je opdracht voor iedereen in de organisatie duidelijk is? Hoe stel je een team samen?... En we hebben ook stilgestaan bij het kredietproces, want als ze willen dat hun kredietportefeuille groeit, moet dat zo efficiënt mogelijk verlopen. Onze input vertaalden zij dan naar hun eigen situatie.”

De wet van de boerenzoon

Johan: “Het waren intense werkdagen, maar ik ben heel blij dat ik de Senegalese landbouwsector heb leren kennen en dat ik mijn ervaring kon delen. De sfeer was ook erg hartelijk. Het lijkt een universele wet te zijn dat je als boerenzoon onmiddellijk krediet krijgt als je met boeren praat. Omdat ze weten dat je hun bekommernissen begrijpt. Je bent een gelijkgestemde, over landsgrenzen en cultuurverschillen heen.”

Danny: “Een boer blijft een boer, he. Waar je hem ook neerzet. De bijzondere band met de natuur verbindt je. Voor mij was deze werkreis vooral een bevestiging van de grote waarde van het coöperatief gedachtegoed. De coöperatie is een werkvorm van alle tijden, ongeacht de omstandigheden. In ieders voordeel en altijd zinvol. Ook in deze moderne tijden.”

 

Boerenzonen voor BRS

FL1 FL10 FL11 FL2 FL3 FL4 FL5 FL6 FL7 FL8 FL9
Open Foto Gallerij