Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden
18 mei 2020

BRS - Solidariteit en verbondenheid in tijden van Corona

Wie had kunnen vermoeden dat een virus de hele wereld in zijn greep zou kunnen houden? Wij bij BRS alleszins niet.

Maar met de moeilijkheden groeit ook de solidariteit over de grenzen heen.
Onze mails en gesprekken met onze partners in Afrika en Latijns-Amerika beginnen steevast met “Hopelijk alles goed met de gezondheid”.

Deze bekommernis is wederzijds. De microfinancieringsinstellingen stellen alles in het werk om de gezondheid van hun personeel te beschermen en tegelijkertijd de noodzakelijke diensten voor hun klanten te garanderen. Vanuit BRS willen we hen hier optimaal ondersteunen. Zeker nu de economische gevolgen steeds duidelijker worden.

Mensen met weinig buffer voelen de economische gevolgen het snelst

Dit geldt uiteraard ook bij ons. Maar in het Zuiden is de grote meerderheid van de bevolking afhankelijk van een minimaal dagloon dat ze verdienen als straatverkoper, dagloner in de landbouw, kleine handelaar. Voor deze mensen betekent een 'lockdown' bijna letterlijk dat ze niets te eten hebben, want ze hebben weinig reserves. Kleine boeren kunnen hun groenten en fruit niet langer naar de markten brengen. Het sluiten van markten en winkeltjes betekent het einde van hun dagelijkse inkomsten.
 
Vele klanten van microfinancieringsinstellingen (MFI's) kunnen niet terugvallen op spaargeld als buffer en hebben meestal geen ziekteverzekering. Bovendien wonen in bepaalde regio’s mensen heel dicht bij elkaar en ontbreken basisvoorzieningen als sanitair, drinkwater en medische zorg. Op lange termijn kan dit zelfs tot sociale onrust leiden. Maar solidariteit en optimisme is gelukkig overal aanwezig.

José Osorio, de ondernemer uit Honduras die mozaïeken maakt, stuurde ons het volgende bericht:

"We hebben al onze werknemers naar huis moeten sturen, maar we zorgen ervoor dat het hen niet aan voedsel of financiële middelen ontbreekt om door deze fase heen te komen.
Na het overwinnen van deze crisis zullen we hard werken aan het herstel van de economische gevolgen die deze ongetwijfeld zal veroorzaken.”

Deze en nog andere berichten kun je terugvinden op onze BRS-Facebookpagina

 

Extra ondersteuning door BRS vzw

Naast de adviesverlening die we vanop afstand blijven doen, heeft BRS extra acties ondernomen.

In deze uitzonderlijke tijden wil BRS solidair zijn met haar MFI-partners door een extra financiële steun van 5.000 euro als tussenkomst in de kosten voor preventieve maatregelen.

BRS maakte een extra handleiding voor haar software MicroVision. Hiermee kunnen managers van microfinancieringsinstellingen op een praktische manier aan de slag om hun financiële planning aan te passen en noodzakelijke stress-scenario’s testen. Deze is gratis beschikbaar via www.microfact.org.

BRS Microfinance Coop investeringscoöperatie geeft ademruimte

BRS Microfinance Coop volgt haar lopende investeringen in het Zuiden van nabij op. Zij houdt er rekening mee dat sommige organisaties in liquiditeitsproblemen kunnen komen en uitstel van terugbetaling kunnen vragen.

BRS Microfinance Coop zal als sociale investeerder de MFI’s met terugbetalingsproblemen niet direct als wanbetaler beschouwen maar i.s.m. onze fondsenadviseur Incofin IM maatregelen nemen die rekening houden met de behoeften en de capaciteit van de MFI’s. Dit komt voornamelijk neer op het herschikken van de terugbetalingstermijnen, flexibiliteit bij de aflossing van kapitaal en/of interesten. We staan gelukkig niet alleen met die maatregelen, want de voornaamste MFI-investeerders hebben een overeenkomst onderschreven voor een wereldwijde gezamenlijke aanpak. Je kunt de details lezen via deze link.

Via Facebook, onze BRS-website en BRS-Nieuwsbrief houden we je verder op de hoogte van de ontwikkelingen