Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden
11 februari 2019

Je hoeft niet te wachten tot het papier op is, om te automatiseren

De handtekening onder Johan Laeremans' mails bevat een opvallende quote: “Stone age didn’t end because they ran out of stone”. Je kan maar beter vooruitkijken, vindt Johan. En blijven vernieuwen. In de dertig jaar dat deze KBC-medewerker rond kredieten werkte, zag hij heel wat nieuwe toepassingen passeren. En begeleidde hij de overgang van werken op papier naar automatische processen. De opdracht die BRS voor hem had, was hem dan ook op het lijf geschreven.

Van papier naar Excel

“Een jaar geleden ben ik aangesproken door Elke Struys, een KBC-collega die voor BRS naar Togo ging. Ze bezocht daar UCMECS (Union des Caisses Mutuelles d’Epargne et Crédit des Savanes), een microfinancieringsinstelling met hoofdzetel in Dapaong. De afhandeling van kredietaanvragen verliep daar nog grotendeels op papier. Of ik hen kon helpen bij de automatisatie daarvan? Van begin januari tot juli heb ik alle formulieren die UCMECS voor de kredietaanvragen gebruikte, gecondenseerd tot één Exceldocument. Na terugkoppeling en bijsturing vanuit Togo kwam ik tot een Excelfile die de kredietbeslissers helpt om automatisch doorheen het proces van kredietaanvragen te gaan, gegevens op te slaan en een klassement bij te houden.

In goed gezelschap naar Togo

Of ik dan ook een week mee naar Togo wou om de medewerkers van UCMECS op te leiden? Ja natuurlijk! Ik geef graag opleiding en dit klonk toch een beetje als een avontuur. Dus vertrok ik eind november naar Afrika, samen met Erik De Vos en Hugo Vleeracker van het BRS-Instituut, KBC-collega Elke Struys en CBC-medewerker Barbara Mestdagt.

Op hun leest geschoeid

Ter plaatse heb ik vooral samengewerkt met Barbara, die zelf kredietbeslisser is. Eerst bezochten we een paar spaar- en kredietkassen die deel uitmaken van UCMECS. Met de informatie van de kredietbeslissers daar heb ik ’s avonds de excelfile verder verfijnd en afgestemd op hun manier van werken. Op dag twee voegde ook de leidinggevenden hun ideeën en bemerkingen toe. En dan was het tijd voor de opleiding.

Over naar de praktijk

Alle kredietbeslissers van UCMECS – een dertigtal mensen - waren hiervoor aanwezig. In kleine groepjes werkten we rond een bestaande case die zij zelf als representatief naar voren schoven. Samen bekeken we alle kredietprocessen, werkten de aanvraag uit en koppelden terug naar het Excelbestand. Die praktijkgerichte oefening werd heel goed onthaald. De kredietbeslissers gingen enthousiast aan de slag, stelden vragen, kwamen met eigen ideeën en legden die voor aan de groep. Zo droegen ze zelf hun steentje bij aan de finalisering van hun nieuwe instrument.

Laré en Sidiki

Wat me meest bijblijft van de opleiding, is de halve dag dat ik Laré, de ICT-deskundige van UCMECS, en Sidiki, de persoon die zorgt voor de risico-opvolging, apart heb genomen. Buiten op het terras van het hotel hebben we met ons drietjes alle vragen overlopen die ze op het einde nog hadden. Daarnaast was er ruimte om elkaar beter te leren kennen en te babbelen over onze gezinnen en het leven in het algemeen. En om te lachen, veel te lachen! Blij Mijn opdracht voor BRS was een plezante ervaring en vooral heel leerrijk. Vóór ik vertrok, wist ik niet zo heel veel van microfinanciering. Daar heb ik ontdekt hoe dat werkt. En hoe enthousiast de medewerkers van UCMECS daarop inzetten om mensen met een laag inkomen kansen te geven. Ik ben blij dat mijn kennis en praktijkervaring hen daarbij helpen. En al die lachende gezichten op het einde waren een mooie beloning!

Tekst: Martine Verbraeken