Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden
20 mei 2015

Vrouwen met ondernemingszin in El Salvador

Patricia Hollinger trok tijdens haar missie in El Salvador wat tijd uit om met enkele vrouwelijke ondernemers en cliënten van de microfinancieringsinstelling te spreken. Wat haar opviel was de sterkte van de vrouwen die ze ontmoette, en hun energie en ondernemingszin.

Neem nu bijvoorbeeld het verhaal van Carmen. Zij is een alleenstaande moeder van drie zonen (3 jaar, 5 jaar en 20 jaar), van twee vaders. Ze woont in een huis gebouwd met een lening van 400 USD. Geen deuren, geen vensters, een opening tussen de muren en het dak, een vloer van gestampte aarde. De lening heeft ze kunnen terugbetalen o.a. met de opbrengsten van haar handelsactiviteit: namelijk hangmatten maken en verkopen. Ze neemt 100 USD krediet op per keer om haar materialen te kopen, dankzij een groep van solidaire vrouwen, die voor mekaar borg staan. Ze maakt zo’n zes à zeven hangmatten per week en verkoopt die aan een prijs van 11 USD. Haar oudste zoon helpt de interest van 4 USD/maand af te betalen door autobussen te wassen voor 1 USD/keer.

Of het verhaal van de dames van de solidaire kredietnemers Sabiplus:

Deze dames hebben met hun microkrediet een fornuis, een tafel, een rek en plastiekflessen gekocht om hun schoonheidsproducten te maken. Ik was geen 5 minuten binnen, of ze hebben me al gevraagd om in Belgie publiciteit te maken voor hun shampoo en conditioner. Deze dames sparen en lenen niet alleen via de microfinancieringsinstelling, maar ook via een groep vrouwen die regelmatig bijeenkomt om hun spaarcenten bij mekaar te brengen en vervolgens leningen aan andere leden te verstrekken, tegen voorwaarden die door heel de groep goedgekeurd worden. Het geld wordt meteen uitgekeerd. Wat overblijft wordt op het einde van de meeting terug naar huis gebracht door de schatkistbewaarder, en een andere dame neemt de sleutel mee. Bij wijze van duale controle, mogen ze geen familie van mekaar zijn.

Klanten microfinancieringsinstelling

Carmen Sabiplus
Open Foto Gallerij