Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden
05 september 2012

BRS leidt ontwikkeling sociale indicatoren voor microverzekeringen

BRS zet eerste stap naar nieuwe management tool

Microverzekeraars willen weten of ze goed bezig zijn. Niet alleen op financieel, maar ook op sociaal vlak. Bereiken hun verzekeringsprogramma's voor armen in het Zuiden de juiste mensen? Zijn mensen voldoende beschermd tegen onrechtmatige praktijken? Of vallen sommigen uit de boot omwille van bepaalde uitsluitingscriteria of een te hoge prijs? In navolging van de financiële performantie-indicatoren of KPI’s werden nu ook sociale performantie-indicatoren gedefinieerd en afgetoetst. Deze indicatoren kunnen managers van microverzekeringsprogramma’s een antwoord bieden op bovenstaande vragen.

Als drijvende kracht achter de Microinsurance Network Performance working group nam BRS samen met ADA, GIZ en Grameen Credit Agricole Foundation in 2010 het initiatief om sociale indicatoren te ontwikkelen. We bedachten die indicatoren niet op eigen houtje, maar deden hiervoor beroep op een representatieve groep van een 15-tal microverzekeringsmanagers uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Drie dagen lang zaten zij samen om een zo groot mogelijke consensus over een gezamenlijke set aan indicatoren te bereiken. Uit die eerste workshop kwamen 8 principes en 11 sociale performantie-indicatoren naar voren. In de loop van 2011 werden deze dan getest in de praktijk via enquêtes, telefonische interviews en een aantal terreinbezoeken. In juli 2012 vond een tweede workshop plaats, waarin 18 microverzekeraars de sociale indicatoren evalueerden en finaliseerden. In november 2012 wordt het resultaat van dit project in de vorm van een handboek voorgesteld tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Microinsurance Network, dit keer in Tanzania.

Dit betekent een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de microverzekeringssector. Wereldwijd zullen microverzekeraars over een instrument beschikken om hun sociale performantie te meten en te vergelijken met hun collega's elders in de wereld. BRS is dan ook bijzonder trots op haar bijdrage aan dit resultaat. 

Meer info