Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Coöperatief bankieren

Samen werken. Samen leven. Samen dromen.
'Samen' staat voorop in onze visie.

Net als in het woord 'co-operatie'.
En 'co-operatief bankieren'.

Want ook als het over de bankwereld en verzekeringen gaat, geloven wij in de kracht van samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.

Meer dan een structuur: een visie

Belangrijker voor ons dan de specifieke juridische structuur van een coöperatie is de coöperatieve visie achter de structuur.

Zij vormt het echte hart van de coöperatieve werking.

Volgende elementen maken deel uit van de coöperatieve spirit:

  • De meeste coöperaties ontstaan waar mensen zelf het heft in handen nemen om samen een oplossing te zoeken voor hun problemen.
  • Samenwerken in een coöperatie getuigt van geloof in eigen kunnen.
  • Een coöperatief initiatief betekent ook dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen: voor het vinden van een antwoord op problemen en voor het bedrijf dat ze samen creëren.
  • Een coöperatie betekent ook: strikte regels van controle en opvolging.
  • Hierbij garanderen de beginselen van democratie, gelijkheid en billijkheid dat de macht van de coöperatie echt in handen van de leden-eigenaars blijft.
  • Deze regels waken er ook over dat de coöperatie geen instrument van financiële speculatie wordt.

De structuur achter de visie

De coöperatieve spirit staat voorop. Maar hoe vertaalt die zich in definities en structuren?
Wat is precies een coöperatie?

Zelforganisatie voor gemeenschappelijke behoeften

Een coöperatie is een vorm van zelforganisatie. Door zich te organiseren willen de leden tegemoet komen aan een aantal gemeenschappelijke behoeften. De leden worden vennoten genoemd. Zij brengen elk een deel van het kapitaal in.

De mens staat centraal

In een coöperatie staat de mens centraal. Winst is geen doel op zich, maar staat ten dienste van het voortbestaan van de organisatie.

Dit wil zeggen dat de economische activiteit van de coöperatie niet in eerste instantie gericht is op financiële winst of persoonlijke verrijking, maar op het oplossen van een probleem waarmee de leden te maken hebben.

Drie peilers

Een coöperatie steunt op drie peilers:

  • een gemeenschappelijke behoefte
  • geen winst om de winst
  • democratisch beheer met als beginsel "één lid - één stem"

Wat maakt een coöperatie bijzonder?

Iedereen aan de macht!
Dat maakt een coöperatie bijzonder. En het vertaalt zich op meer dan een manier.

Samenwerking

Het woord zegt het zelf: een 'co-öperatie' berust op samen-werking.

Deze samenwerking is formeel geregeld: de leden van een coöperatie brengen elk een deel van het kapitaal in. Daardoor zijn ze allemaal voor een deel eigenaar.

Eén persoon, één stem

Alle leden samen vormen de Algemene Vergadering van de coöperatie. Deze Algemene Vergadering neemt de voornaamste beslissingen.

Bij een coöperatie ligt de macht dus niet in handen van degene die het meeste kapitaal inbrengt, maar geldt het principe 'één persoon, één stem'.

Cliënt en eigenaar

Het unieke aan een spaar- en kredietcoöperatie is dat de cliënten tegelijkertijd eigenaar zijn van hun bedrijf.

Als eigenaar hebben ze de onderneming in bezit en nemen ze beslissingen. Als lid maken ze gebruik van de coöperatie om in hun eigen behoefte te voorzien.

Coöperatief bankieren als wapen tegen de armoede

'We doen samen waar we alleen te klein voor zijn'. Met dit eenvoudig' maar krachtig' motto schrijft F.W. Raiffeisen geschiedenis.

In zijn strijd tegen honger en armoede richt deze Duitse burgemeester uit de 19e eeuw de eerste spaar- en kredietcoöperaties voor boeren op.

Effectiever en waardiger dan liefdadigheid trekken deze coöperaties, steunend op onderlinge solidariteit, de armen uit hun ellende.

Coöperatief bankieren is vanaf dan een feit!

Het voorbeeld van Raiffeisen krijgt massaal navolging in de omliggende landen. Ook in België worden spaar- en kredietcoöperaties opgericht: de Raiffeisenkassen. Later groeien zij uit tot een volwaardige bank, CERA Bank.

In deze ontstaansgeschiedenis liggen de wortels van BRS en van daaruit zal jaar na jaar onze kennis en deskundigheid groeien.

Ook in de 21e eeuw!

Ook in de 21e eeuw blijven spaar- en kredietcoöperaties actueel.

In het Zuiden hebben armen net zo moeilijk toegang tot financiële diensten als de kleine boeren in ons land op het einde van de 19e eeuw.

Microfinancierings- en microverzekeringsinstellingen, gestoeld op coöperatieve basis, gaan er het gevecht aan tegen armoede.

De coöperatieve principes van solidariteit, samenwerking en respect voor het individu bewijzen andermaal hun daadkracht: ook in het Zuiden keren zij het tij.

Meer weten over de geschiedenis van coöperatief bankieren?

Meer weten over coöperaties ?