Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

BRS steunt

Microfinancieren. Microverzekeren. Coöperatief bankieren.
Aan deze drie peilers ontleent BRS haar daadkracht en eigenheid.

 

Microfinancieren

Microfinancieren

Leven in armoede of een toekomst met kansen?

Het verhaal van Rokia uit Benin bewijst het: microkredieten en microsparen maken het verschil.

Meer informatie

Microverzekeren

Geen geld dus geen verzekering?
Jammer: mensen met weinig middelen hebben er vaak het meeste nood aan.

Microverzekeren biedt hier een oplossing!

Meer informatie

Coöperatief bankieren

Coöperatief bankieren

Solidariteit en onderlinge samenwerking zijn belangrijk voor BRS. Net als respect voor het individu.

Daarom geloven wij sterk in de kracht van coöperaties en coöperatief bankieren

Meer informatie