Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Samen investeren in het Zuiden

Meer dan 2 miljard mensen in de wereld hebben vandaag geen toegang tot financiële diensten. Dankzij microfinanciering en microverzekeren kunnen mensen sparen, een krediet opnemen of een verzekering afsluiten. Voor mensen die in armoede leven is dit meestal een belangrijke stap op weg naar een beter leven voor zichzelf en hun familie.

Iemand krediet geven, is vertrouwen geven. Bij microfinanciering gaat het om heel wat meer dan geld alleen. Het gaat niet alleen om kredietwaardigheid, maar ook om menselijke waardigheid, een waardig inkomen, een waardig leven.

Microfinanciering biedt deze mensen met een aangepaste manier van werken financiële diensten op maat. Deze financiële dienstverlening laat mensen toe hun eigen economische activiteit op te zetten of uit te breiden en zo zichzelf uit de armoede te halen. Vooral vrouwen creëren op die manier een duurzaam inkomen voor zichzelf en hun gezin.  

Hoe werkt het praktisch?

BRS lanceert op regelmatige basis een uitgifte van coöperatieve aandelen. Momenteel is het echter niet mogelijk om op deze aandelen in te tekenen. Er is ook nog geen datum gekend voor een volgende uitgifte.

Blijf je graag op de hoogte? Registreer je dan op de nieuwsbrief van BRS. Via die weg houdt BRS je op de hoogte van nieuwe uitgiftes.

Je koopt een of meer aandelen met een nominale waarde van 500 euro, met een maximum van 10 aandelen (5000 euro).

BRS Microfinance Coop investeert de middelen in microfinancieringsinstellingen voornamelijk in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

Door de opbouw van een gespreide portefeuille van hoofdzakelijk leningen wil BRS Microfinance Coop haar risicoprofiel verbeteren. Daarnaast kan BRS Microfinance Coop indirecte investeringen aangaan door te investeren in microfinancieringsfondsen, de zogenaamde microfinance investment vehicles (MIVs).

BRS Microfinance Coop streeft ernaar om te investeren in organisaties die werken in een coöperatieve geest, een duidelijk sociaal profiel hebben en financieel zelfstandig zijn.

  • Deze microfinancieringsinstellingen verstrekken op hun beurt microkredieten aan lokale ondernemers en landbouwers, of aan de coöperaties waarin die zich verenigen.
  • Vennoten van BRS Microfinance Coop blijven op de hoogte van de activiteiten door zich in te schrijven op de BRS-Nieuwsbrief. Vennoten ontvangen jaarlijks een uitnodiging om deel te nemen aan de Algemene Vergadering.    

KBC en Cera: trotse partners van BRS Microfinance Coop

  • BRS Microfinance Coop is een gezamenlijk initiatief van BRS vzw, KBC en Cera. Deze drie organisaties zorgden niet alleen voor het startkapitaal maar stellen ook hun kennis en ervaring ten dienste van microfinanciering en microverzekeren.
  • BRS vzw biedt coaching en vorming aan microfinancieringsinstellingen en microverzekeraars. Op geregelde tijdstippen gaan BRS-experten op bezoek en bouwen zo de instellingen mee uit tot sterke organisaties. BRS vzw heeft zelf een aantal experten in huis en doet daarnaast een beroep op specialisten van Cera en de deskundigheid van actieve en gepensioneerde personeelsleden van KBC en CBC. Deze unieke coaching van collega tot collega zorgt voor een directe betrokkenheid die zowel verrijkend is voor de partnerorganisaties in het Zuiden als voor de organisaties in België. 
    Meer weten.