Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

12 mei 2021

Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop

Op woensdag 12 mei 2021 staat de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van BRS Microfinance Coop op de agenda.

Momenteel voorziet de wetgeving niet in de mogelijkheid om een Algemene Vergadering achter gesloten deuren met voorafgaande schriftelijke stemming te houden. In de eerste helft van 2020 – tijdens de eerste coronagolf – kon dit wel en maakte BRS Microfinance Coop daar ook effectief gebruik van.

De Algemene Vergadering zal in beginsel, indien de veiligheidsmaatregelen die op dat moment van toepassing zullen zijn dat toelaten:

 • plaatsvinden op de zetel van BRS, Muntstraat 1, 3000 Leuven (zaal Forum) en starten om 14.00 uur.
 • louter functioneel zijn: er is geen aansluitend event en er is geen catering voorzien. 

In de huidige omstandigheden primeert de veiligheid van de vennoten en geniet een geringe opkomst uitzonderlijk de voorkeur.

Kom je alsnog naar de BAV, dan vragen we je om strikt de veiligheidsvoorwaarden ter plaatse op te volgen en vanaf 13:30 uur aanwezig te zijn voor de registratie.

Agenda

 1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020
 2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020
 3. Toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging en het verslag van de Raad van Bestuur over de wijziging van het voorwerp van de vennootschap
 4. Vraagstelling
 5. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020 en van de voorgestelde resultaatsbestemming
 6. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de bestuurders
 7. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de commissaris
 8. Voorstel tot herbenoeming van bestuurders
  – Voorstel tot herbenoeming van de heer Franky Depickere als bestuurder C, voor een periode van drie jaar, d.i. tot na afloop van de Algemene Vergadering van 2024
  – Voorstel tot herbenoeming van de heer Stephan Olaerts als bestuurder C, voor een periode van drie jaar, d.i. tot na afloop van de Algemene Vergadering van 2024
  – Voorstel tot herbenoeming van de heer Koen Schrever als bestuurder C, voor een periode van drie jaar, d.i. tot na afloop van de Algemene Vergadering van 2024
 9. Voorstel tot statutenwijziging*
  Voorstel om de statuten van de vennootschap te wijzigen in hoofdzaak om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), om de verwerking van de uittredingen van rechtswege in de statuten te expliciteren, om de vereiste meerderheden voor de (B)AV te preciseren, om de Raad van Bestuur te machtigen om de vennoten in uitzonderlijke omstandigheden toe te laten om voorafgaand schriftelijk te stemmen en om de statuten waar nodig te moderniseren
 10. Voorstel om de onbeschikbare eigen vermogensrekening die haar oorsprong vindt in de vroegere wettelijke reserve, beschikbaar te maken en toe te voegen aan de beschikbare reserves
 11. Varia

* De agendapunten 3, 4 (partim), 9 en 10 maken deel uit van de Buitengewone Algemene Vergadering.

Hoe inschrijven?

Je kunt inschrijven door een e-mail te sturen naar invest.brs@brs.coop met vermelding “(B)AV BRS Microfinance Coop + voornaam, naam en vennotennummer (zie onderaan deze brief)” of telefonisch: tijdens de kantooruren op het nummer 016/27 96 62.

Inschrijven kan tot 7 mei 2021.

Beschikbare informatie

Hieronder stellen we de volgende informatie ter beschikking:

Wil je graag een jaarverslag op papier? Dan kun je dat aanvragen via het inschrijvingsformulier hieronder.

Opgelet: de jaarverslagen worden pas verstuurd vanaf 6 mei 2021.

*
*
*
*
*
*
*
*