Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

13 May 2020

Algemene Vergadering BRS Microfinance Coop via voorafgaande schriftelijke stemming

We hadden je graag persoonlijk ontmoet op onze Algemene Vergadering op 13 mei. Maar omwille van de gezondheidsmaatregelen zal dat jammer genoeg niet mogelijk zijn.

Om de Algemene Vergadering toch op de voorziene datum te kunnen laten doorgaan, heeft het Bestuursorgaan beslist om de Algemene Vergadering met gesloten deuren te laten verlopen, via voorafgaande schriftelijke stemming. Een aangepaste regelgeving naar aanleiding van de Covid-19 pandemie maakt dit mogelijk. Het Bestuursorgaan kan immers niet garanderen dat de op de dag van de Algemene Vergadering nog geldende maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie kunnen worden nageleefd.

Als vennoot van BRS Microfinance Coop ontving je een uitnodiging en een stemformulier via de post.
Vennoten kunnen enkel aan de stemming deelnemen via dit stemformulier.
Heb je als vennoot geen stemformulier ontvangen of heb je vragen? Stuur dan een bericht naar invest.brs@brs.coop    

 

De voorstellen die ter goedkeuring voorliggen op de Algemene Vergadering

  1. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2019 en van de voorgestelde resultaatsbestemming
  2. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de bestuurders
  3. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de commissaris
  4. Voorstel tot benoeming van een bestuurder
    Voorstel tot definitieve benoeming als bestuurder C van de heer Bart Verbeek,
    gecoöpteerd door het Bestuursorgaan met ingang van 26 november 2019 voor
    een periode van drie jaar.

 

Beschikbare informatie

Hieronder stellen we de volgende informatie ter beschikking:

Wil je graag een gedrukt exemplaar van het jaarverslag over boekjaar 2019? Dan kun je dat aanvragen via het formulier hieronder. Opgelet: de gedrukte jaarverslagen worden pas na 13 mei verstuurd.

*
*
*
*
*
*
Geboortedatum
*
*