Samen microfinancieren en microverzekeren
in het Zuiden

Cera4BRS

Wat is Cera4BRS?

Cera4BRS bestaat uit BRS-leden die vennoot zijn van Cera en zich als vrijwilliger extra engageren voor onze organisatie.

Wat doet Cera4BRS?

 • De vrijwilligers van Cera4BRS helpen bij de organisatie en uitwerking van BRS-activiteiten.
 • Ze treden op als ambassadeur en gastspreker van onze organisatie.
 • Ze informeren onze achterban in België over de activiteiten van onze partners in het Zuiden.
 • Zes leden van Cera4BRS hebben inspraak via hun mandaat in de Raad van Bestuur.

De leden van Cera4BRS

Leden op 31.12.2017

 

Wie zijn de vrijwilligers van Cera4BRS?

 1. Frans Parren
 2. Antoine De Caluwe
 3. Marc Daems
 4. Monique Nijs
 5. Koen Van der Steen
 6. Arseen Goossens
 7. Luc Bosschem
 8. François Peetermans
 9. Lieven Boone
 10. Leo Nijsen
 11. Matthieu Vanhove
 12. Marc Peelaers
 13. Louis Peeters
 14. Herman Jacobs
 15. Annemie Verhaevert

Niet op de foto: Geert Debeerst, André Hellemans, Leo Heylen, Olivier Lambin, Johan Struyvelt, Paul Troch.